Kamila WEDLOVÁ

Bachelor's thesis

Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra ve 3. ročníku základní školy

Special teaching procedures in the art education for a pupil with autistic spectrum disorder in the third year of primary school
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce na téma "Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra ve 3. ročníku základní školy", bylo vytvořit strukturované postupy, které by integrovanému žákovi usnadnily práci při výtvarné činnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola obecně …viac
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis theme Special teaching method at art education for students education with autism spectrum disorder in 3rd grade of elementary school was to create structural methods what should help to integrated student with their work in art education. Bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part consists of for chapters. First chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015
Zverejniť od: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Věra Koppová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEDLOVÁ, Kamila. Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra ve 3. ročníku základní školy. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses mlayi5 mlayi5/2
14. 8. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
15. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.