Bc. Petr Kohout

Bachelor's thesis

Návrh informačního systému v UML pro základni školy na základě výzkumu

Design of information system in UML for elementary school based on research
Abstract:
Moderní svět nemůžeme řídit bez software. Národní infrastruktury, jako úřady a školy jsou kontrolovány pomocí počítačových systémů. Většina elektronických zařízení obsahuje počítač a kontrolní software. Průmyslová výroba a distribuce je kompletně počítačová, tak jako finanční systémy. Zábavní průmysl jako hudba, počítačové hry, filmy, a televizní vysílaní je výpočetně velmi náročný. Proto jsou informační …more
Abstract:
We can not manage modern world without software. National infrastructure, such as offices and schools are controlled by computer systems. Most electronic devides include computer and control software. Industrial production and distribution is completely computerized, like financial systems. The entertainment industry such as music, computer games, movies, and television is computationally very demanding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Reader: Mgr. Dalibor Toth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky