Bc. Petra Sedláková

Master's thesis

Problémy matek samoživitelek při návratu na trh práce po rodičovské dovolené

Problems of single mothers returning to the labour market after parental leave
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou návratu matek samoživitelek na trh práce po rodičovské dovolené. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „S jakými bariérami se potýkají matky samoživitelky při návratu na trh práce po rodičovské dovolené z pohledu matek samoživitelek?" Diplomová práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou charakterizovány proměny rodiny v čase, definice …more
Abstract:
This thesis deals with the problematic of single mothers returning to work after maternity leave. Goal is to answer the main question: „What are the barriers that single mothers face when returning to work after parental leave?" This thesis consists of three parts. The theoretical part characterizes the changes in family, definition of being single parent, position of single mothers in the labour market …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií