Bc. Petra Sedláková

Diplomová práce

Problémy matek samoživitelek při návratu na trh práce po rodičovské dovolené

Problems of single mothers returning to the labour market after parental leave
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návratu matek samoživitelek na trh práce po rodičovské dovolené. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „S jakými bariérami se potýkají matky samoživitelky při návratu na trh práce po rodičovské dovolené z pohledu matek samoživitelek?" Diplomová práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou charakterizovány proměny rodiny v čase, definice …více
Abstract:
This thesis deals with the problematic of single mothers returning to work after maternity leave. Goal is to answer the main question: „What are the barriers that single mothers face when returning to work after parental leave?" This thesis consists of three parts. The theoretical part characterizes the changes in family, definition of being single parent, position of single mothers in the labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií