Petr KVÍTEK

Diplomová práce

Postavení národnostních menšin dle Listiny se zaměřením na postavení ESLP

The status of ethnic minorities by the Charter with a focus on the status of the ECHR
Anotace:
Diplomová práce pojednává o postavení menšin v kontextu Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva. Práce se zaměřuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a imlementaci mezinárodních závazků do právního řádu České republiky.
Abstract:
The thesis deals with the position of minorities in the context of the Council of Europe and the European Court of Human Rights. The work focuses on the jurisprudence of the European Court of Human Rights and imlementaci international obligations into Czech law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 37298

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVÍTEK, Petr. Postavení národnostních menšin dle Listiny se zaměřením na postavení ESLP. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická