Tereza Skřivanová

Bakalářská práce

Účetní výkazy v kontextu finanční analýzy vybrané účetní jednotky

Financial Statements in terms of Financial Analysis of a Selected Accounting Entity
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popsat účetní výkazy a zhodnotit jejich možný potenciál pro další využití. První část práce se věnuje teoretickému vymezení jednotlivých účetních výkazů. Ve druhé části práce jsou hodnoceny informace obsažené v účetních závěrkách vybraného podniku. Toto hodnocení bylo provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Cílem práce je předložit účetní výkazy jako …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to describe financial statements and assess their potential for further application. The first part pursues theoretical definition of respective financial statements. In the other part information included in the financial statements of a selected company are being evaluated. This evaluation was accomplished using particular indicators from the field of financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Marek Jošt
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74287

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku