Markéta Loyková

Bakalářská práce

Tourism Policy in the Czech Republic and the United Kingdom

Politika cestovního ruchu v České republice a Velké Británii
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku politiky cestovního ruchu a její aplikaci ve dvou zemích EU. Vymezuje základní atributy politiky cestovního ruchu a věnuje zvláštní pozornost řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni. Hlavním cílem této práce je popsat a porovnat systémy politiky cestovního ruchu v České republice a ve Velké Británii. Na národní úrovni jsou tyto systémy analyzovány …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the issue of tourism policy and its application it two EU countries. It defines main attributes of tourism policy and pays special attention to tourism governance at national and regional level. The main aim of the thesis is to describe and compare systems of tourism policy in the Czech Republic and the United Kingdom. At the national level these systems are analysed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Martin Luštický
  • Oponent: Pavel Švanda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40629