Ing. Zdeněk NOVÁK

Disertační práce

Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému performance Measurement

Energy processes management and performance measurement in production companies using key Performance Indicators according to sampled methods from Performance Measurement system
Anotace:
V tezích disertační práce autor předkládá návrh postupu při plnění cíle disertační práce. Cílem disertační práce je vytvoření zásad a principů řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů výrobních podniků. Hlavním cílem práce je zhodnotit současný stav řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů ve výrobních podnicích se zaměřením na efektivní řízení energetiky a optimalizaci procesů …více
Abstract:
Thesis of dissertation contains author's proposal of procedure of dissertation's target fulfilment. Target of the dissertation is creation the guides and principles of the energy process management and performance evaluation in the production plants. The main target of dissertation is evaluate the actual situation of the energy processes management and its performance evaluation with a view to efficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Zdeněk. Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému performance Measurement. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe