Kateřina SEIDLEROVÁ

Master's thesis

Der Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moser/ Generační konflikt mezi otcem a dcerou v německy psané literatuře na příkladu románu "Mein Vater und andere Betrüger" Mileny Moser

The father-daughter generation conflict in German speaking literature on example of the novel "Mein Vater und andere Betrüger" by Milena Moser
Abstract:
The focus of this diploma thesis is the father-daughter generation conflict in German speaking literature. The question is, which role in life of a daughter engages the father, what is the shape of their relationship like and how is the topic dealt by German writing female authors. The aim of the thesis is to point out the importance of the relationship between fathers and daughters in German speaking …more
Abstract:
Těžištěm diplomové práce je generační konflikt ve vztahu otce a dcery v německy psané literatuře. Zodpovězena má být především otázka, jakou roli v životě dcery zaujímá její otec, jakou podobu může mít vztah mezi otcem a dcerou a jak se s tématem vyrovnávají německy píšící autorky. Cílem práce je poukázat na důležitost vztahu otce a dcery v německy psané ženské literatuře a nastínit způsoby uchopení …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012
Accessible from:: 17. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEIDLEROVÁ, Kateřina. Der Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moser/ Generační konflikt mezi otcem a dcerou v německy psané literatuře na příkladu románu "Mein Vater und andere Betrüger" Mileny Moser. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teaching for Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ