Zuzana ČERNOCHOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně

Analysis of exaction of claims on premium for social security and contribution to the state employment policy in the District Social Security Administration in Nový Jičín
Anotace:
Tématem bakalářské práce je deskripce a analýza vymáhání pohledávek na pojistném na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně. Cílem práce je podat přehled o způsobech vymáhání pohledávek, popsat a zhodnotit vývoj vymáhání v letech 2005-2009 a navrhnout postupy ke zlepšení efektivity vymáhání.
Abstract:
The topic of bachelor´s thesis is a description and analysis of exaction of claims on premium in the District Social Security Administration in Nový Jičín. The aim of thesis is to provide an overview about methods of exaction of claims, to describe and evaluate the development of exaction in 2005-2009 and propose the procedures to improvement of effectiveness of exaction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011
Identifikátor: 113227

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOCHOVÁ, Zuzana. Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mnvjjm mnvjjm/2
1. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.