Pavel Kilián

Diplomová práce

Project risk management in a manufacturing company

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením projektových rizik vybraného výrobního podniku. První část práce se věnuje teoretickému základu ohledně rizik, jejich klasifikace a vnímání stejně jako procesu řízení projektových rizik. Tuto teorii poté v druhé části aplikuje při analýze podniku a jeho projektů. Následně je provedeno vyhodnocení a jsou uvedena doporučení, která si kladou za cíl zlepšit situaci …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the project risk management process in a selected manufacturing company. The first part sets a theoretical back-ground regarding risks, risk classification, project risk management and risk perception. It then applies this knowledge to analyse the situation in the cho-sen company and its projects. Following this analysis, conclusions are drawn and a set of recommendations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/omtjyh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty