Theses 

Project risk management in a manufacturing company – Pavel Kilián

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Pavel Kilián

Diplomová práce

Project risk management in a manufacturing company

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá řízením projektových rizik vybraného výrobního podniku. První část práce se věnuje teoretickému základu ohledně rizik, jejich klasifikace a vnímání stejně jako procesu řízení projektových rizik. Tuto teorii poté v druhé části aplikuje při analýze podniku a jeho projektů. Následně je provedeno vyhodnocení a jsou uvedena doporučení, která si kladou za cíl zlepšit situaci v podniku s ohledem na projektová rizika.

Abstract: This diploma thesis focuses on the project risk management process in a selected manufacturing company. The first part sets a theoretical back-ground regarding risks, risk classification, project risk management and risk perception. It then applies this knowledge to analyse the situation in the cho-sen company and its projects. Following this analysis, conclusions are drawn and a set of recommendations is presented to help improve the company practice with regards to project risks.

Keywords: Rizika, řízení rizik, projekty, proces řízení projektových rizik, vnímání rizik, Risks, risk management, projects, project risk management process, risk perception

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz