Theses 

Public relation a personální management – Ing. Veronika Otavová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Ing. Veronika Otavová

Master's thesis

Public relation a personální management

Public realtions a personnel management

Abstract: Úvod mé diplomové práce se zabývá výkladem základních pojmů Public relations a personálního managementu. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na Public relations a personální management společnosti Renault Amos Otava. Detailněji se zaměřuje na profil PR manažera a jeho vlastnosti a schopnosti. V nepolední řadě je vysvětlen správný postup výběrového řízení, profil úspěšného uchazeče a struktura pracovní smlouvy. Závěrem je definováno hodnocení zaměstnanců a PR manažerů.

Abstract: Introduction of my dissertation is the interpretation of the basic concepts of public relations and personnel management. In the practical part of my dissertation focuses on public relations and personnel management of the Renault Amos Otava company Detail focuses on PR manager profile and his characteristics and capabilities. At last is explained the correct procedure for the selection procedure, the successful candidate profile and the structure of employment contracts. Finally, it defined the evaluation of employees and PR managers.

Keywords: Public Relations, Personální management, získávání pracovníků, Manažer, Hodnocení zaměstnanců, Motivace pracovníků, Pracovní smlouva, Přijímací pohovor, personnel management, provision of personnel, evaluation staff, motivation, employment contract, interview

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: JUDr. Josef Cupka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 14:30, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz