Mgr. Lucie Svačinová

Master's thesis

Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích

Different Types of Shares in Ltd and Dispositions with them
Abstract:
Diplomová práce se zabývá druhy a dispozicemi s podíly ve společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem práce je představit možné varianty druhovosti podílů, které lze využít v praxi a také upozornit na meze autonomie vůle společníků při sjednávání společnického uspořádání ve společnosti. V práci jsou představeny situace, ve kterých je pro společníky výhodný konkrétní druh podílu s ohledem na jeho …more
Abstract:
The master thesis deals with different types of shares in Ltd and dispositions with them. The main aim of this thesis is to present possible options of types of shares, which can be used in practice and also to draw attention to limits of the freedom of will of the shareholders while arranging the shareholder organization in a company. In the thesis, there are presented situations, in which a certain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta