Mgr. Lucie Svačinová

Master's thesis

Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích

Different Types of Shares in Ltd and Dispositions with them
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá druhy a dispozicemi s podíly ve společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem práce je představit možné varianty druhovosti podílů, které lze využít v praxi a také upozornit na meze autonomie vůle společníků při sjednávání společnického uspořádání ve společnosti. V práci jsou představeny situace, ve kterých je pro společníky výhodný konkrétní druh podílu s ohledem na jeho …viac
Abstract:
The master thesis deals with different types of shares in Ltd and dispositions with them. The main aim of this thesis is to present possible options of types of shares, which can be used in practice and also to draw attention to limits of the freedom of will of the shareholders while arranging the shareholder organization in a company. In the thesis, there are presented situations, in which a certain …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta