Mgr. Karolína Zoufalová

Bachelor's thesis

Signální dráhy v metastazování nádorů prsu a jejich studium s využitím cílené proteomiky

Signaling pathways in breast cancer metastasis and their investigation using targeted proteomics
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými signálními drahami ovlivňující metastatický proces u karcinomu prsu. Jejich studium je důležité pro rozvoj cílené terapie. Jedná se o signální dráhy transformujícího růstového faktoru-β (TGF-β), mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK), „wingless/integrated“ (Wnt), Notch a cadherin-catenin signalizaci. Teoretická část popisuje jednotlivé signalizace a zabývá …more
Abstract:
This thesis focuses on selected signaling pathways attecting the metastatic process in breast cancer. Their study is important for the development of targeted therapies. These signaling pathways are transforming growth factor-β (TGF-β), mitogen-activated protein kinase (MAPK), wingless/integrated (Wnt), Notch and cadherin-catenin signaling. Theoretical part describes the individual signalings and highlights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry