Bc. Daniel Krob

Master's thesis

Návrh vybraných aspektů ochrany obyvatelstva v rámci zvolené municipality

Proposal of Selected Aspects of Population Protection in a Particular Municipality
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ochrany obyvatelstva ve vybrané municipalitě. Zvolenou úrovní municipality je obec. Na základě zvolené analýzy jsou následně představeny návrhy zlepšení aktuálního stavu. Cílem teoretické části je představit povinnosti obce v oblasti ochrany obyvatelstva. Teoretická část obsahuje legislativní ukotvení ochrany obyvatelstva, představení základních …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the current state of population protection in the selected municipality. On the basis of the chosen analysis, proposals for improving the current state are subsequently presented. The aim of the theoretical part is to present the obligations of the municipality in the area of population protection. The theoretical part contains the legislative anchoring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krob, Daniel. Návrh vybraných aspektů ochrany obyvatelstva v rámci zvolené municipality. Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe