Bc. Daniel Krob

Master's thesis

Návrh vybraných aspektů ochrany obyvatelstva v rámci zvolené municipality

Proposal of Selected Aspects of Population Protection in a Particular Municipality
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ochrany obyvatelstva ve vybrané municipalitě. Zvolenou úrovní municipality je obec. Na základě zvolené analýzy jsou následně představeny návrhy zlepšení aktuálního stavu. Cílem teoretické části je představit povinnosti obce v oblasti ochrany obyvatelstva. Teoretická část obsahuje legislativní ukotvení ochrany obyvatelstva, představení základních …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the current state of population protection in the selected municipality. On the basis of the chosen analysis, proposals for improving the current state are subsequently presented. The aim of the theoretical part is to present the obligations of the municipality in the area of population protection. The theoretical part contains the legislative anchoring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krob, Daniel. Návrh vybraných aspektů ochrany obyvatelstva v rámci zvolené municipality. Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe