Mgr. Barbora Mandíková

Diplomová práce

Využití didaktických her ve výuce elementárního čtení

The use of educational games for primary reading teaching
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje podrobné problematice didaktických her, konkrétně v elementárním čtení. V teoretické části je objasněna důležitost celkové připravenosti dítěte na vstup do školy. Dále práce obsahuje základní učební metody využívané ve výuce elementárního čtení a stručnou teorii her se zaměřením na hry didaktické. V praktické části je vyhotoven sborník didaktických her pro výuku elementárního …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the detailed issues of educational games, specifically in elemental reading. In the theoretical part is reflected the importance of the overall preparedness of the child at the entrance to the school. Furthermore, the diploma thesis contains the basic teaching methods used in teaching elementary reading and a brief game theory with a focus on learning the game. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta