Bc. Martina OLŠAROVÁ

Diplomová práce

Místní regulace konzumace alkoholu obecně závaznou vyhláškou ve městě Orlová

Local regulation of alcohol consumption by a generally binding decree in the city of Orlová
Anotace:
Diplomová práce se zabývá místní regulací konzumace alkoholu obecně závaznou vyhláškou ve městě Orlová. Cílem práce je prozkoumat, jak místní aktéři hodnotí regulaci konzumace alkoholu na veřejnosti obecně závaznou vyhláškou ve městě Orlová. Téma je důležité z toho důvodu, že obecně závazná vyhláška je jedním z nástrojů regulace alkoholu v České republice, o němž zatím nejsou téměř žádné informace …více
Abstract:
The thesis deals with the local regulation of alcohol consumption by a generally binding ordinance in the town of Orlová. The aim of this thesis is to investigate how local actors evaluate the regulation of alcohol consumption in public by a generally binding ordinance in Orlová. The topic is important for the reason that the generally binding decree is one of the instruments of alcohol regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠAROVÁ, Martina. Místní regulace konzumace alkoholu obecně závaznou vyhláškou ve městě Orlová. Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a kriminologie