Theses 

Hodnocení návštěvnosti Plumlovské přehrady v návaznosti na její čištění – Bc. Eva Sekaninová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Bc. Eva Sekaninová

Diplomová práce

Hodnocení návštěvnosti Plumlovské přehrady v návaznosti na její čištění

Rating attendance following the cleaning

Anotace: Diplomová práce se zabývá hodnocením návštěvnosti Plumlovské přehrady z pohledu turistů, místních obyvatel a ziskovosti místní rekreační infrastruktury. Cílem bylo zjistit, zda se rekreační oblast Plumlov stala po vypuštění a vyčištění vodní nádrže opět turisticky vyhledávanou. První část práce se věnuje přehledu literatury zabývající se cestovním ruchem, znečištěním povrchových (zejména rekreačních) vod a metodami jejich čištění. Poté navazuje kapitola představení rekreační oblasti a problematiky znečištění přehrady a s ní souvisejících rybníků, vlastního procesu čištění a vývoje kvality vody v letech před vypuštěním a v roce 2014. Vlastní práce se zaměřuje na vyhodnocení návštěvnosti této oblasti v letech 2009 -- 2014 a návrhem opatření na podporu rozvoje turismu.

Abstract: This thesis deals with the evaluation visits of Plumlov from the perspective of tourists, locals and profitability of local recreational infrastructure. The aim was to find out whether the recreational area Plumlov became popular again for the tourists after draining and cleaning of the water tank. The first part is devoted to a review of literature dealing with tourism, pollution of surface (especially swimming) water and cleaning methods. The following chapter shows recreational areas and pollution problems of the dam and its associated ponds, cleaning process and the development of water quality in the years before the launch and in 2014. The paper focuses on the evaluation of visitors to this area in the years 2009-2014 and proposed measures to promote development of tourism.

Klíčová slova: turismus, rekreační oblast, znečištění, eutrofizace, vodní nádrž, návštěvnost

Keywords: eutrophication, tourism, attendance, pollution, recreation area, dam

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Lampartová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48174 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz