Pavlína BALABÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Účinnost péče o dutinu ústní v prevenci nozokomiální pneumonie - praxe založená na důkazech

The efficacy of oral care in the prevention of nosocomial pneumonia - Evidence Based Practice
Abstract:
Přehledová bakalářská práce předkládá dohledané publikované poznatky hodnotící účinnost ošetřovatelských intervencí, zaměřených na péči o dutinu ústní, v prevenci nozokomiální pneumonie u pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci. Dohledané údaje jsou členěny do dvou hlavních kapitol, které specifikují stanovené dílčí cíle. První kapitola se zabývá problematikou čištění zubů, druhá kapitola posuzuje …more
Abstract:
The overview bachelor thesis presents to submit an findings proving the effectiveness of nursing interventions focused on oral care in the prevention of nosocomial pneumonia in patients requiring mechanical ventilation. Finding data are divided into two main chapters, which specifies the determination of sub-goals. The first chapter deals with the cleaning of the teeth, the second chapter assesses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 24. 4. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALABÁNOVÁ, Pavlína. Účinnost péče o dutinu ústní v prevenci nozokomiální pneumonie - praxe založená na důkazech. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses msj2pr msj2pr/2
24/4/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24/4/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.