Eva Mlýnková

Bakalářská práce

Současné priority v mé obci při jejím dalším rozvoji a opatření proti nejznámějším rizikům

Current Priorities in my Village by its Further Development and Precautions against Most Common Risks
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou rozvoje obcí. Je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická se zaměřením na popis obce, orgánů obce, hospodaření a nástrojů rozvoje zejména malých a středních obcí. Druhá část je praktická a je zaměřena na popis současného stavu obce Petrov a na analýzu možných rizik při jejím dalším rozvoji. Jsou zde analyzována rizika v oblasti ekonomiky a hospodářství, školství …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of development of the municipalities. It is subdivided into two parts. First part of the thesis is theoretical and it describes the village, its authorities, the municipality management, and the instruments for the development mainly small and medium sized municipalities. Second part is empirical with the focus on the description of the current situation of the village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mlýnková, Eva. Současné priority v mé obci při jejím dalším rozvoji a opatření proti nejznámějším rizikům. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik