Andrea SOMMEROVÁ

Bakalářská práce

Buddhismus v Evropě - prolínání duchovních tradic Buddhismus Diamantové cesty v České republice

Buddhism in Europe - the blending of spiritual traditions Diamond Way Buddhism in the Czech Republic
Anotace:
Práce popisuje způsoby, jakými docházelo k pronikání duchovních vlivů Východu do křesťanské Evropy, a zda jsou tyto vlivy v souladu nebo spíše v rozporu se západní duchovní tradicí. Poodhalí historii buddhismu v ČR před rokem a po roce 1989, mapuje vznik a činnost center Diamantové cesty se zaměřením, směru, který si našel velké množství stoupenců v Evropě i v ČR. Zaměřuji se na buddhistickou praxi …více
Abstract:
In my work I tried to describe how Eastern spiritual influences gradually had been blending into Christian Europe, and if these influences are in accord or in contradiction to Western spirituality. This work discovers history of Buddhism in the Czech Republic before and after the year 1989, and also maps birth and activity of centers of Tibetan Diamond way Buddhism school with many sympathizers in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOMMEROVÁ, Andrea. Buddhismus v Evropě - prolínání duchovních tradic Buddhismus Diamantové cesty v České republice. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/