Denisa KORBOVÁ

Bakalářská práce

Využití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní třídě

Utilization of Methods for Teaching Drama during Adaptation of Two-year-olds in Age Heterogeneous Class
Anotace:
Předložená bakalářská práce nese název Využití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní třídě. V této práci si kladu za cíl propojení metod a technik dramatické výchovy a adaptace dvouletých dětí ve smíšené třídě. První kapitola obsahuje metody a techniky, které jsou vhodné do předškolního vzdělávání a charakteristice dramatické výchovy. Dále tato práce popisuje hru …více
Abstract:
The bachelor thesis is entitled The Use of Drama Education Methods in the Adaptation of Two-year-old Children in an Age-Heterogeneous Class. In this work I aim to connect methods and techniques of drama education and adaptation of two-year-olds into a mixed classroom. The first chapter contains methods and techniques that are suitable for preschool education and also characteristics of drama education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBOVÁ, Denisa. Využití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní třídě. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy