Bc. Michaela Dvořáková

Bakalářská práce

Poplatek za komunální odpad a jeho efektivnost

The waste collection charge and its efficiency
Anotace:
Bakalářská práce „Poplatek za komunální odpad a jeho efektivnost“ se věnuje problematice poplatku za komunální odpad v kontextu místních poplatků. Předmětem práce je porovnání využití, efektivnosti a hospodárnosti stanovení a výběru místního poplatku za komunální odpad, také se zaměřením na rezidenty a nerezidenty. Nejprve se práce zabývá teoretickým ukotvením plateb za komunální odpad, teoretickým …více
Abstract:
The bachelor thesis „The waste collection charge and its efficiency“ deals with the issue of charges of municipal waste in a context of local taxes. The goal of the thesis is a comparison of the use, efficiency and economy of determination and withdrawal of the charge of municipal waste, also focusing on the residents and nonresidents. Firstly, the thesis deals with the theoretical background of charges …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta