Bc. Anna Burdzinská

Bakalářská práce

Správa a vymáhání místního poplatku za komunální odpad

Control and extortion of local municipal waste fees
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémy, které doprovázejí správu místního poplatku za komunální odpad.V analyticko-praktické části popisuje a hodnotí zavedení místního poplatku ve městě Břeclavi za období 2002 až 2013. Zaměřuje se na analýzu postupů při správě a vymáhání poplatku,identifikuje problematická místa a předkládá návrhy ke zlepšení.
Abstract:
The baccalaureate thesis is concerned with problems, which are following the control process of extortion of local municipal fees. In analytical – practical is described and rated the application of waste fees in the city Břeclav in the period of 2002 – 2013. The thesis is focused on the analysis of processes at control and extortion of fees, identify the problematic points and brings proposals for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Mutinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting