Bc. Veronika Plíšková

Diplomová práce

Životní způsob komunity hnutí Hare Kršna v Nových Sadech

Lifestyle Hare Krishna community in Nové Sady
Anotace:
Nové Sady na Vyškovsku jsou malá vymírající obec, kde vznikla a dále se rozrůstá komunita oddaných hnutí Haré Kršna. V nauce hnutí se propojuje spirituální a environmentální rovina života. Motivace k životu na venkově vychází ve velké míře z této nauky, která klade důraz především na duchovní život, upozaďuje materialismus a podporuje samozásobitelství. Důležitým bodem nauky hnutí je etika neubližování …více
Abstract:
Nové Sady is a small die away village in Vyškov region, where community of Hare Krishna has been established and their development has begun. A spiritual and an environmental level of live are connecting in their religious belief. The motivation to live on the countryside is coming from their religious doctrine, which puts the emphasis on the spiritual life and it sets aside materialism and support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klvač
  • Oponent: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia