Mgr. Barbora Piňosová

Master's thesis

Veřejný ochránce práv a vyhoštění cizinců

The Ombudsman and the expulsion of the foreigners
Abstract:
Diplomová práce se zabývá institutem veřejného ochránce práv v České republice se zaměřením na roli veřejného ochránce práv při tzv. sledování vyhoštění cizinců. Teoretická část práce charakterizuje a vymezuje institut veřejného ochránce práv. Pozornost je také věnována problematice nucených návratů a pobytu cizinců na území České republiky. V praktické části je provedena analýza zpráv ze sledování …more
Abstract:
The thesis deals with the institute of the Ombudsman in the Czech Republic with a focus on the role of the Ombudsman in the so-called monitoring of expulsion of the foreigners. The theoretical part characterizes and defines the institute of the Public Defender of Rights. Attention is also paid to the issue of forced returns and residence of foreigners in the Czech Republic. In the practical part there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě