Bc. Markéta Hájková

Master's thesis

Růstová odezva Lemna minor L. na paracetamol

Growth response of Lemna minor L. to paracetamol
Abstract:
Povrchové a podzemní vody jsou kontaminovány xenobiotiky pseudopersistentními v životním prostředí. Riziko spojené s nárůstem spotřeby léčiv a jejich permanentního výskytu zejména ve vodním prostředí dopadá na necílové organismy. Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv zvyšující se koncentrace antipyretika a analgetika paracetamolu (0,1; 10; 100 µg/l) na růst a vybrané fyziologické parametry modelového …more
Abstract:
Surface water and groundwater is contaminated with pseudoperistent xenobitics present in the environment. The risk associated with an increase in the consumption of drugs and their permanent occurrence especially in the aquatic environment falls on non-target organisms. The aim of this thesis was to assess the effect of increasing concentrations of paracetamol (0,1; 10; 100 µg/l) on the growth and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta