Bc. Tereza JANKOVÁ

Master's thesis

Spotřebitelské chování a consumer promotion

Efective sales promotion in relation to final consumer
Abstract:
V teoretické části své diplomové práce popisuji jednotlivé způsoby segmentace trhu, zabývám se způsoby nákupního chování a procesem spotřebitelského rozhodování. V analytické části popisuji vývojové trendy v nákupním chování spotřebitelů a jejich vlivem na jednotlivé nástroje sales promotion. V projektové části se zabývám projekty, kterým se věnuji v rámci své praxe.
Abstract:
In theoretical part of my dissertation I describe single methods of market segmentation, I deal with ways of shopping behavior and process of consumer decision making. In analytical part I describe evolution in consumer shopping behavior and its influence on sales promotion tools. In project part I deal with projects which I work during my practice on.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2005
Accessible from:: 6. 5. 2005
Identifier: 428

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2005
  • Supervisor: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANKOVÁ, Tereza. Spotřebitelské chování a consumer promotion. Zlín, 2005. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.