Eva PAULUSOVÁ

Diplomová práce

Projektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školy

Project Method of Teaching in Primary Education
Anotace:
V diplomové práci se zajímám o projektovou metodu a o to, jakou zkušenost s projektovou metodou mají učitelé prvního a druhého stupně ZŠ. Toto téma je podle mě více než aktuální, protože je třeba žáky ve školním prostředí den ode dne více motivovat a hledat nové metody a obohacující prostředky, aby žáky pobyt ve škole nenudil a odnesli si z ní vědomosti a dovednosti. Dnešní doba volá po moderních, …více
Abstract:
In the diploma thesis I am interested in the project method and the experience which teachers of the first and second grade of elementary school have. According to me, this topic is more than up to date, because it is necessary to motivate pupils in the school environment more and more from day to day to look for new methods and enriching means to keep pupils interested and to gain new knowledge and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAULUSOVÁ, Eva. Projektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta