Tereza Šimková

Bakalářská práce

Teaching and Learning English in the Context of Montessori Education

Teaching and Learning English in the Context of Montessori Education
Abstract:
The work focuses on Montessori pedagogy along with objectives of elementary education in the Czech Republic. It deals with the basic principles and underlying rules governing Montessori pedagogy as well as the general objectives of elementary education and objectives of English language acquisition. These objectives are discussed in the context of Montessori education.
Abstract:
Práce se zabývá Montessori pedagogikou spolu s cíly základního vzdělávání v České republice. Pojednává o základních principech a pravidlech, které se pojí s Montessori pedagogikou, a také o obecných cílech základního vzdělávání a o cílech osvojování anglického jazyka. Tyto cíle jsou poté rozebrány v kontextu Montessori pedagogiky.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimková, Tereza. Teaching and Learning English in the Context of Montessori Education. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická