Michaela Pekařová

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu a regionálním rozvoji ČR

European Structural Funds and their Implementation in Tourism sector and Regional Development in the Czech republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá čerpáním evropských strukturálních i investičních fondů v programovém období 2007-2013 se zaměřením na cestovní ruch a regionální rozvoj v Libereckém kraji. Hlavním cílem je popis a zhodnocení čerpání fondů především z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. První část práce představuje regionální politiku EU, jednotlivé fondy EU a Regionální operační program …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the topic of the European Structural and Investment funds during the Programming period 2007-2013 in the Tourism sector and Regional Development of the Liberecký region. The main goal is chracterization and evaluation of the allocated funds within a Regional operation programme NUTS II Northeast. The first part of the thesis is focused on the description of the Regional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Pavla Brůžková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73027