Bc. Kristína Valentová

Diplomová práce

Kontrola verejného obstarávania na vnútornom trhu EÚ

Control of Public Procurement in EU on Internal Market
Abstract:
Aim of the diploma thesisis is the suggestion of possibilities to improve the quality of control in public procurement in the EU internal market. Thesis is divided into three main chapters. The first one is devoted to characteristics and competences of the European Union, its establishing treaties and documents. It also focuses on specification of the term public procurement, its transparency, procedure …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je návrh možností skvalitnenia kontroly v procese verejného obstarávania na vnútornom trhu EÚ. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku a kompetencie Európskej únie, jej ustanovujúcich zmlúv a dokumentov. Taktiež na charakterizovanie pojmu verejné obstarávanie a na jeho transparentnosť, priebeh, systém kontroly a spôsob kontroly …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance