Bc. Martina Surková

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán a postup po TEP kyčelního kloubu

Medical rehabilitation program and process after total hip arthroplasty
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována totální endoprotéze kyčelního kloubu. Obecná část je zaměřena na teoretickou stránku problematiky, pojednává tedy o anatomii kyčelního kloubu, jeho kineziologii, druzích endoprotéz a jejich částech. Dále obsahuje indikace k implantaci endoprotézy a případné komplikace, které mohou nastat. Speciální část zahrnuje rehabilitační postup, procedury při něm používané, léčebnou …more
Abstract:
This bacherol thesis is devoted to total hip arthroplasty. The general part is focused on theoretic side of this problematic, it deals about anatomy of hip joint, its kinesiology, types of arthroplasty and its parts. Next it contains indications for implantation of hip arthroplasty and complications. The special part takes in rehabilitation program after total hip arthroplasty. In the practise part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta