Ing. Pavel Hrabal

Bakalářská práce

Změny v živelním pojištění pojistitelů ČR v důsledku katastrofických povodní

Some Changes in the Insurance Against Natural Calamities That Occurred in the Czech Republic as a Consequence of Disastrous Flooding
Anotace:
Téma Změny v živelním pojištění pojistitelů ČR v důsledku katastrofických povodní jsem si vybral ze dvou hlavních důvodů: zaprvé toto téma nabízí řadu problémů k řešení, a proto zasluhuje naši pozornost a zadruhé se domnívám, že je i využitelné v praxi. Otázka změn v oblasti živelního pojištění pojistitelů ČR, zvláště pak pojištění proti povodním a záplavám, je v současné době velmi diskutovaná. Souvisí …více
Abstract:
I have chosen the theme of “changes in insurance against natural hazards as a consequence of catastrophic flooding” for two reasons: Firstly, I have considered it interesting and deserving attention; secondly, I could see its practical usefulness in insurance policies. In the Czech Republic, the question of changes in insurance against natural hazards, and especially in insurance against flooding, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Milan Přibyl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní