Bc. Jan Marek

Diplomová práce

Hodnota demokracie v současné době

The Value of Democracy in Contemporary Age
Anotace:
Předmětem této studie je hodnota demokracie v současné době. Největší detail je konkrétně věnován její reálné hodnotě, která je chápána jako míra faktické realizace teoretických hodnot, na kterých demokracie zakládá svou legitimitu. Speciální pozornost je v tomto kontextu věnována působení politického marketingu. Text je poté doplněn historickou reflexí výskytu demokracií v dějinách a sondou do názorů …více
Abstract:
This study is mainly focused on the value of contemporary democracy; in particular its real value, which is defined as a sum of theoretical cornerstones upon democratic theory and legitimacy lays, compared to factual state of today´s democracy. A great number of thought is also given to the influence of political marketing in this context. The study then follows with a historical reflection of past …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Baran, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta