Vít PEJCHAL

Diplomová práce

Strategie vyučování a učení cizím jazykům na 2. stupni základní školy

Strategies of teaching and learning of foreign languages on the 2nd grade of the primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využívání strategií učení se a vyučování cizímu jazyku na 2. stupni základních škol. Dále se také zabývá otázkou motivace žáků v učení se cizímu jazyku. V teoretické části nalezneme shrnutí dosud vyzkoumaných poznatků v rámci strategií učení se cizímu jazyku a motivace. Empirická část se zabývá výsledky kvantitativního výzkumu motivace žáků k učení se cizímu jazyku. Dále …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the use of foreign language learning and teaching strategies at the lower secondary schools. It also deals with the topic of pupils' motivation of foreign language learning. The theoretical part includes a summary that deals with up-to-date knowledge about foreign language learning strategies and about motivation. The empirical part deals with the results of the quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEJCHAL, Vít. Strategie vyučování a učení cizím jazykům na 2. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta