Mgr. Jiří Řihák, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Models for Adaptive Practise of Basic Mathematics

Models for Adaptive Practise of Basic Mathematics
Abstract:
Vzdělávání je historicky oblast, která patří učitelům. Avšak zapojení informačních technologií do vzdělávání přináší nové metody, které můžou celý učící proces posunout kupředu. Výhodou počítačových systémů je jejich výkonost při plnění opakujících se úkolů (například vyhodnocování domácích úkolů) a jejich schopnost se přizpůsobit potřebám jednotlivých studentů. Část práce učitelů tedy může být přenechána …more
Abstract:
Education is a historically domain of teachers. However, connection of information technologies and education brings new methods which can move whole learning process forward. The advantage of computer systems is their efficiency in repetitive tasks (i.e. evaluation of homework) and their adaptability to an individual student needs. Therefore, part of teachers' work can be left to computers and then …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky