Veronika Janoušková

Diplomová práce

Kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu detergentů

Purchasing decision process of consumers in the detergents market
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat kupní rozhodovací proces na trhu pracích prostředků a stanovit fáze kupního rozhodovacího procesu. Rovněž cílem práce bylo potvrdit či vyvrátit výzkumem stanovené hypotézy. V teoretické části je popsáno chování spotřebitele a marketingový výzkum pouze v teoretické rovině. V praktické části následovala specifikace hlavním hráčů na trhu pracích prostředků. Dále již …více
Abstract:
The aim of my Master thesis is to analyze consumer process of purchasing decision in the detergents market. Through this aim I am trying to confirm or deny defined hypothesis by research. In theoretical part is detailed description of consumer behavior and marketing research. Next chapter is dedicated to specifications of main producers in the detergent market which is followed by my own research. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Andrea Moserová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31110