Bc. Lucie Černohorská

Master's thesis

Kvalitativní obsahová analýza veřejné diskuze o neutrálních jménech u transgender lidí

A qualitative content analysis of public discussion about neutral names for transgender people
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na fenomén používání genderově neutrálního jména v průběhu tranzice u transgender lidí. Teoretická část se nejprve zabývá otázkami bio-psycho-sociální roviny genderové dysforie, jejím vymezením a srovnáním genderové dysforie s jinými termíny, se kterými může být zaměňována. Dále popisuje proces tranzice a legislativní aspekty změny jména na genderově neutrální v období …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the phenomena of using a gender-neutral name during the transition in transgender people. The theoretical part first deals with the issues of the bio-psycho-social level of gender dysphoria, its definition and comparison of gender dysphoria with other terms which can be confused. It also describes the process of transition and the legislative aspects of changing name …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černohorská, Lucie. Kvalitativní obsahová analýza veřejné diskuze o neutrálních jménech u transgender lidí. Liberec, 2022. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická