Ing. Dominika Sedláčková

Master's thesis

Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku

Work motivation of employees in a particular company
Abstract:
Cílem diplomové práce „Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku“ je analýza pracovní motivace zaměstnanců na dělnických pozicích společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. V první části práce je popsána pracovní motivace a teorie pracovní motivace, které budou východiskem pro praktickou část práce. Druhá část práce popisuje metodiku výzkumu, postup sběru dat a jejich analýzu. Poté jsou …more
Abstract:
The aim of the master’s thesis ‘Work motivation of employees in a particular business’ is an analysis of work motivation of blue collar employees of the company Kroměřížské technické služby, s.r.o.. In the first part of the thesis work motivation and theories of motivation, on which the research of this thesis is based, are explained. The second part of the thesis describes methodology of the research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta