Bc. Jana Lehkoživová

Diplomová práce

Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Proposal of Project for the Introduction of Controlling in the Company Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh projektu zavedení controllingu do společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. Absence controllingu v této společnosti byla podnětem k výběru tohoto tématu. Práce je rozdělena do tří částí: teoretická část, praktická část a projektová část. V teoretické části budou popsány základní pojmy týkající se oblasti controllingu, z nichž bude vycházet praktická část. …více
Abstract:
The aim of this thesis is Proposal of Project introduction of controlling in the into the com-pany Kroměřížské technické služby, s.r.o. The absence of controlling in this company prompted the selection of this topic. The thesis is divided into three parts: the theoretical part, the practical part and project part. The theoretical part will describe the basic concepts of con-trolling, from which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lehkoživová, Jana. Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe