Theses 

Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi – Iana Petrukhina

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Iana Petrukhina

Bachelor's thesis

Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi

Czech National Bank as central authority and its supervisory role after financial crisis

Abstract: Tématem této bakalářské práce je Česká národní banka jako centrální dohledový orgán a její role po finanční krizi. Práce je rozdělena na 2 části- část teoretickou, která se zabývá historii centrálních bank, vznikem a vývojem české národní banky, jejími základními funkcemi a regulací a dohledem bank a část praktickou, která je věnována finanční krizí, rozboru finanční stability jako jednoho z cílů České národní banky a splnění hlavního cíle bakalařské práce- identifikaci možnosti řešení dopadu finanční krize ve finančním sektoru.

Abstract: The theme of this thesis is the Czech National Bank as the central supervisory authority and its role after the financial crisis. This bachelor thesis consider of two chapters –the first chapter is theoretical, which deals with the history of central banks, the emergence and development of the Czech national bank, its basic functions and the regulation and supervision of banks and the second practical, which is dedicated to the financial crisis, the analysis of financial stability as one of the objectives of the Czech national bank and the achievement of the main objectives of the theses - identify the options for resolving the impact of the financial crisis in the financial sector.

Keywords: Česká národní banka, finanční krize, regulace a dohled bankovního systému, finanční stabilita, finanční sektor, Czech National bank, financial crisis, bank system of regulation and supervision, financial stability, financial sector

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Miroslav Červenka
  • Reader: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 15/12/2018 21:50, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz