Tereza Špačková, DiS.

Bachelor's thesis

Specifika ošetřovatelské péče na jednotce intenzivní péče

Specifics of nursing care in the intensive care unit
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce jsou Specifika ošetřovatelské péče na jednotce intenzivní péče. Tato práce se zabývá specifickými aspekty péče o pacienty vážně nemocné a kriticky ohrožené. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou. Teoretická část je věnována vymezením oboru intenzivní medicíny a definuje rozdělení typů jednotek intenzivní péče. V dalších kapitolách se zaměřuje na …viac
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is the specifics of nursing care in the intensive care unit. This work deals with specific aspects of care for seriously ill and critically endangered patients. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to defining the field of intensive care medicine and defines the division of types of intensive care units. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2024
  • Vedúci: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolína Šrámková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická