Bc. Kateřina Andrlová

Diplomová práce

Analýza vybraných ukazatelů kvality džusů a studie vlivu ohřevu na obsah antioxidantů

Analysis of selected juice quality indicators and a study of impact of heating on antioxidant content
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na kvalitu a autenticitu džusů. V první části se práce zabývá antioxidanty, které jsou přítomny v ovocných šťávách a džusech. Dále metodami pro stanovení antioxidační aktivity, tedy ABTS, FRAP a DPPH radikál, též se zabývá stanovením celkových fenolických látek s Folin-Ciocalteuovým činidlem. Experimentální část se věnuje několika vybraným klasickým analytickým metodám …více
Abstract:
This thesis is focused on quality and authenticity of juices. The first part of the thesis deals with antioxidants that are presented in fruit juices and juice. In addition, by methods for determination of antioxidant activity, thus ABTS, FRAP and DPPH radical, as well as the determination of total fenolic substances with Folin-Ciocalteu reagent are included. The experimental part is devoted to few …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andrlová, Kateřina. Analýza vybraných ukazatelů kvality džusů a studie vlivu ohřevu na obsah antioxidantů. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická