Yini Chen

Bakalářská práce

Financial Situation Assessment of the Electrical Appliance Manufacturer

Financial Situation Assessment of the Electrical Appliance Manufacturer
Anotace:
The aim of the bachelor thesis is s the financial analysis of Midea by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decompositions including analysis of influences are used, which are based on the data from 2015-2018. These methods can analyse the financial statements to comprehend the business and operation performance. The bachelor thesis is divided …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is s the financial analysis of Midea by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decompositions including analysis of influences are used, which are based on the data from 2015-2018. These methods can analyse the financial statements to comprehend the business and operation performance. The bachelor thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava