Mgr. Martin Janoušek

Diplomová práce

Divadlo v rozhlase. Transkripce divadelni hry do rozhlasové podoby

Theatre on the Radio. A transcription of a theatre play into its broadcast form
Anotace:
Divadlo v rozhlase Transkripce divadelní hry do rozhlasové podoby Diplomová práce se zabývá transkripcí divadelní inscenace do rozhlasové podoby. Předmětem výzkumu jsou inscenace Divadla Husa na provázku, které byly v průběhu přibližně pětadvaceti let v brněnském studiu Československého a později Českého rozhlasu, převedeny do rozhlasové podoby. Jedná se o osm her, konkrétně to jsou: M. Uhde: Balada …více
Abstract:
Theatre on the Radio A transcription of a theatre play into its broadcast form The diploma thesis is focused on the transcription of theatre performance into its broadcast radio form. The subject of the focus are the stage productions of The Goose on the String Theatre which had been in the period of 25 years transcribed into their broadcast form in the studio of the Czechoslovak and later the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klein, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta