Bc. et Bc. Hana Brablecová

Bakalářská práce

Závislost na internetu a attachment

Internet addiction and attachment
Anotace:
Tato studie se zaměřuje na vztah mezi závislostí na internetu a typem citové vazby jedince. Předchozí výzkumy naznačují, že existuje spojitost mezi závislostí na nějaké látce, věci či aktivitě a jistotou citové vazby. Cílem výzkumu bylo ověřit předpoklad, že lidé s nejistou citovou vazbou budou více závislí na internetu než lidé s jistou citovou vazbou. Celkem 173 adolescentů vypovídalo v dotaznících …více
Abstract:
This study focuses on the relationship between Internet addiction and the attachment style of an individual. Previous researches suggest that there is a link between addiction to a substance, matter or an activity and security of attachment. The aim of the research was to examine if people with insecure attachment style are more likely to be addicted to the Internet than people with secure attachment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií