Bc. Ivana Paterová

Bachelor's thesis

Veřejnosprávní finanční kontrola se zaměřením na příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Civil Legal Financial Control specializing in non-profit organizations of local and regional self-governed entities
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na proces veřejnosprávní finanční kontroly s orientací na finanční hospodaření příspěvkových organizací územně samosprávných celků a na možné porušení rozpočtové kázně. Cílem této práce byla rozsahově a obsahově podrobná a komplexní analýza dané oblasti. Tato práce vymezuje veřejnosprávní finanční kontrolu teoreticky, legislativně a dále seznamuje s poznatky mé současné …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the process of public-financial control with focus on the financial management of contribution organizations of territorial self-governing units and on possible violation of budgetary discipline. The aim of this work was to analyze the scope and complexity of the scope and content. This thesis defines public-law financial control theoretically, legislatively and mainly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Pavel Vetešník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní